снимка ловно стопанство

Ловно стопанство

ДЛС ИЗВОРА

Отзиви

ДЛС”ИЗВОРА” е разположена в Централна Родопа със седалище гр.Девин. Стопанисваната ловна площ е коригирана многократно и в момента възлиза на 9 000 ха. Обособени са два ловни района – „ИЗВОРА” и „Лък-балкан”. Релефът на стопанството е типично планински, преобладават силно пресечените терени, които по дефилето на Девинска река са стръмни, урвести и с отвесни скални образувания. Надморската височина е между 750 и 1860 м. Територията на стопанството се обитава от дива коза, благороден елен, елен-лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, глухар. От хищниците обитават мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец. От птиците освен глухаря в стопанството се срещат лещарка, гривек, гургулица, пъдпъдък и др. Стопанисването на дивеча и неговото рационално ползване по линия на организирания ловен туризъм съставляват основната ловностопанска дейност на ДЛС”ИЗВОРА”. Дивечовото разнообразие, изградените ловностопански съоръжения, обучения ловен персонал и забележителния ландшафт са „магията”, която привличат ловните туристи от Европа и Америка. Горскостопанската дейност в ДЛС”ИЗВОРА” е съпътствуваща и се води върху 16200 ха. държавни гори. Провежданите мероприятия в тях са съобразени с биологията на развъждания дивеч и целите на стопанството. Стопанството предлага и алтернативни форми на туризъм – риболовен туризъм по р.Девинска, екотуризъм по екопътеките „Струилица – Лъката” и „Лисичево – Чурал”, организира посещения на природни и етнографски забележителности – Ягодинската пещера, Триградското ждрело, с.Широка лъка и др.

Настаняване - ДЛС Извора Виж

Видове дивеч Предлагани от стопанството.

Снимки

Трофейни снимки

gallery

Снимка

ДЛС ИЗВОРА

Кафява мечка

gallery

Снимка

ДЛС ИЗВОРА

Муфлон

gallery

Снимка

ДЛС ИЗВОРА

Благороден елен

Настаняване Възможности за настаняване.

blog

Настаняване - ДЛС ИЗВОРА

ДЛС Извора

Ловен дом „Кози рог“ Ловен дом „Кози рог” се намира в югозападната част на Стопанството в едноименния ловен район. Сравнително високата надморска височина – 1400 м. и стръмните планински пътища го правят неподходящ за ползване през зимните месеци – декември, януари и февруари. През останалото време съобразно сроковете за лов в него се настаняват ловци за лов на диви кози, диви свине, бл.елен и сръндаци. Възможностите за отстрел в ловен район „Кози рог” не са големи и затова ловната група не трябва да надвишава 2 ловци. Пътуването от ловен дом „Кози рог” до останалите два ловни района е 1,5 – 2 часа. Разполага с четири двойни стаи със самостоятелни санитарни възли, кухня със зала за хранене и механа. Ловен дом „Девин“ Намира се на 2 км. западно от гр.Девин в живописното поречие на р.Дивна /Девинска река/. Ловен дом „Девин” е подходящ за настаняване на ловни туристи през всичките сезони на годината. Сравнително ниската надморска височина – 800 м. и асфалтирания път до него го правят достъпен и през най-тежките зимни месеци. Пътуването за лов от него до най-отдалечените ловни маршрути е не повече от час. Ловните туристи настанени в ловен дом „Девин” могат да ловуват върху цялата територия на Стопанството за всички видове дивеч. Разполага с шест двойни стаи със самостоятелни санитарни възли, кухненски блок със зала за хранене, кафе-бар и механа.


Допълнителни услуги. Списък на доплнителните услуги предлагащи се от стопанството.

blog

ДЛС ИЗВОРА

ДЛС Извора

ДЛС ИЗВОРА ДЕВИН предлага следните видове алтернативен туризъм и ценоразпис към него: Ценоразпис на услугите при алтернативен туризъм – риболовен, екотуризъм, семеен и др. в ДЛС”ИЗВОРА” А. Цени за нощувки и храна I.    Нощувки       1. Ловен дом ”Девин”  Цена двойна стая                                 78.00 лв.  Цена апартамент                                  98.00 лв.  Цена храноден на човек                      78.00 лв.           / закуска, обяд и вечеря /  2. Ловен дом “Кози рог”  Цена двойна стая                                40.00 лв.  Цена двойна стая                                40.00 лв.  Цена иденична стая                            30.00 лв.  Цена иденична стая                            25.00 лв.          3. Ловен заслон “Лисичево”  Цена двойна стая                                 18.00 лв.  Цена тройка стая                                  21.00 лв.  Цена апартамент                                  25.00 лв.     Храноден – пакетна цена 78 лв/ден на човек.  закуска  обяд  вечеря При желание на клиентите за консумация на допълнителни хранителни продукти извън пакетната цена по т.II същите се заплащат със 150% за Ловен дом “Девин”, 200% за Ловен дом “Кози рог” и 100% за х.”Лисичево” завишение върху доставната цена на хранителните продукти. Алкохолните напитки се заплащат допълнително по утвърден ценоразпис. II.                Ползване на трапезария 1.      Ловен дом ”Девин” – 60 лв/дневно 2.      Ловен дом “Кози рог” – 60 лв/дневно Б. Допълнителните услуги предоставяни от ДЛС”ИЗВОРА”и невключени в ценоразписа за Организиран ловен туризъм през 2009г. 1.      Дневна такса за риболовен туризъм за един риболовец /без транспорт и риболовен водач/                               – 40.00 лв. 2.      Риболовен водач за един ден                               – 30.00 лв. Забележка: Всички цени са с включен ДДС, минимални и могат да бъдат завишени по договаряне с клиентите. Риболов на балканска пъстърва минерални води и спа пещери Дяволско гърло, Ягодина. Еко пътеки и екскремни пътеки, ски, и колоездене.


Контакт

ДЛС ИЗВОРА

Контакт

4800 гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, Ул.Освобождение № 18 За Резервации +359 895 428 076 За запитвания и настаняване, свързани с лов: 087 951 9299 Имайл: marketing@dls-izvora.com

Ценоразпис Ценоразпис на стопанството.

Свържи се с нас Попълни формуляра и ния ще се свържим с вас

Върни се назад