Животно

Гривяк (Columba palumbus)

Ловен сезон:Гривяк  - от втората събота на август до последния ден на февруари  15 август-28 февруари. Гривякът (Columba palumbus) е един от едрите представители на семейство Гълъбови (Columbidae) (най-едрият в България). Дължината на тялото му е 41 – 43 cm, размахът на крилете около 75 cm, а теглото 300 – 650 g. Няма изразен полов диморфизъм, но мъжкият е малко по-едър и с метален блясък на гушата. Оперението му е синкаво-сиво с бяло петно от двете страни на шията, а гушата и гърдите са с червеникав оттенък. Краката са червени, човката със светъл цвят. Среща се в цяла Европа и по-голямата част от Азия. Силно разпространен е в България. Обитава гористите местности до 1800 m н.в. Живее в различни типове сравнително редки гори, храната си търси по земята и дърветата. Растителнояден, храни се със зърна, семена от културни растения, плодове, млади филизи, бурени и др. В България е прелетен и в страната се завръща рано напролет. Заселва се основно в широколистните гори. Изкачва се и високо в планините. В Рила е установен и на 2000 m н.в. Лесно се опитомява. Живее до 15 години.

animal