Животно

Дива свиня (Sus scrofa)

Ловен сезон Дива свиня:    Подборен лов    - мъжки - целогодишно    - женски, приплоди, едно- и двегодишни прасета  - от 1 септември до 31 декември  Групов лов  - от 1 октомври до 31 декември  Дължина на тялото: до 205 cm Височина: до 120 cm Тегло до 350 kg Има късо и масивно тяло, предната част е по-силно развита от задната. Главата е голяма и масивна. Муцуната и е силно източена напред във формата на зурла, очите са малки, с добре развити уши. Кучешките зъби (т. нар. глиги или бивни) у мъжкия (глиган) са силно развити и излизат извън устата, представлявайки добро средство за защита. Страничните втори и пети пръст са добре развити. Космената покривка представлява рядка и груба четина. През зимата между нея се развиват мека и гъста козина. Окраската варира от тъмнокафява до сива, индивидуално и в зависимост от географското разпространение

animal