Животно

Кафява мечка (Ursus arctos)

Мечката е защитен вид и се ловува според план за управление на вида. Мечка:    Стръвници  - целогодишно  Имат предимно тъмен цвят (рядко светъл), средни по размер на тялото с тъмни нокти. Сибирските представители са по-едри от останалите. Европейските мечки са предимно горски обитатели.Кафявите мечки често не са с напълно кафява космена покривка.[85] Кафявите мечки имат дълга, гъста козина с умерено дълга грива в задната част на врата, която варира в известна степен при отделните подвидове.Кафявите мечки притежават много големи и извити нокти. Тези на предните крайници са по-дълги от тези на задните. Средната им дължина достига 5 – 6 cm, но може да я надвиши до 7 – 10 cm.Обичайният обхват на физическите размери на кафявата мечка е обща дължина на тялото с главата от 1,4 до 2,8 m и височината при холката (горната част на рамото) – от 70 до 153 cm. Опашката спрямо размерите на тялото е къса. При всички вариации на вида тя е с дължина от 6 до 22 cm.В България има екземпляри с тегло до 400 кг, което надвишава два пъти теглото на мечките обитаващи тези региони.

animal