Животно

Европейски язовец (Meles meles)

Ловен сезон на Язовец:  - от 1 август до 28 февруари  Европейският язовец (Meles meles), наричан още борсук, е един от трите вида на род Язовци (Meles) на семейство Порови (Mustelidae). Разпространен е в цяла Европа (вкл. България), Мала Азия и части от Близкия изток. Тялото на европейския язовец е дълго до 90 см, покрито с груба козина – на главата бяла, на гърба сива, по краката черна. От муцуната през очите и ушите минава по една черна ивица. Опашката е къса, с дължина до 20 см. Краката също са къси.

animal