Животно

Благороден елен (Cervus elaphus)

Благороден елен се ловува през:   - мъжки и приплоди  - от 1 септември до 31 януари  - женски  - от 1 октомври до 31 декември  Благородният еленът е мощно и красиво горско животно. През лятото козината е червенокафява, а през зимата сивокафява. Коремът и задницата около опашката /20-25см/ е мръснобяла до кремава и образува т. нар. „огледало”. Височината при холката /височина на тялото при предните крака/ достига 1,20 до 1,50 м., теглото при мъжките достига до 350 кг, а при кошутите до 150 кг. Еленът сменя козината си пролет и есен – това се нарича „линеене”. Мъжките елени имат плътни рога, които сменят всяка година.

animal