снимка ловно стопанство

Ловно стопанство

ДЛС КОРМИСОШ

Отзиви

Държавно ловно стопанство „Кормисош” e със седалище гр. Лъки заема част от Преспанския дял на Западни Родопи с обща площ 41 930 ха. Стопанството се намира на 210 км. от летище София и на 50 км. от летище Пловдив. До ловна резиденция „Карамуш” има вертолетна площадка. Богатството на дивата фауна е представена от: благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, глухар и мечка. Стопанството предлага добри условия за ловуване на хищници – вълк, лисица и бялка. Стопанството предлага риболов на неповторимата балканска пъстърва, конен и екотуризъм, фотолов, екскурзии до исторически места, природни забележителности и резервати. ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки разполага с 3 ловни дома, категория - ловна резиденция, с общо 15 стаи. Изградени са още 12 ловни хижи и кантони, пръснати по цялата територия на стопанството, които се използват, като изходни пунктове за ловуване и охрана.Тук ще се насладите на уникалната родопска кухня и традиционните за Родопския край ястия като: пататник,клин,качамак,чеверме, а за десерт ще опитате неповторимия вкус на овче кисело мляко със домашно сладко от боровинки.

Настаняване - ДЛС Кормисош Виж

Видове дивеч Предлагани от стопанството.

Снимки

Трофейни снимки

Няма трофейни снимки.

Настаняване Възможности за настаняване.

Допълнителни услуги. Списък на доплнителните услуги предлагащи се от стопанството.

blog

ДЛС КОРМИСОШ

ДЛС Кормисош

Длс кормисош Стопанството предлага риболов на неповторимата балканска пъстърва, конен и екотуризъм, фотолов, екскурзии до исторически места, природни забележителности и резервати. Тук ще се насладите на уникалната родопска кухня и традиционните за Родопския край ястия като: пататник, клин,качамак,чеверме, а за десерт ще опитате неповторимия вкус на овче кисело мляко със домашно сладко от боровинки. Като съпътстващи програми станцията предлага риболов, конен и екотуризъм, фотолов, екскурзии до исторически места, природни забележителности и резервати, селски туризъм.


Контакт

ДЛС КОРМИСОШ

Контакт

Директор: инж. Димо Янчев Телефон: 03052 21 96. Факс: 03052 20 73. Електронна поща: DDSKormisosh@nug.bg

Ценоразпис Ценоразпис на стопанството.

Свържи се с нас Попълни формуляра и ния ще се свържим с вас

Върни се назад