снимка ловно стопанство

Ловно стопанство

ДЛС „Дикчан”

Отзиви

ТП ДЛС „Дикчан” се намира в югозападните родопи, като дефакто се явява най-южното териториално поделение на ЮЗДП, гр. Благоевград общата площ на стопанството е 22197,60 ха, които са разположени на склоновете и предпланините на масива Дъбраш в Югозападните Родопи, разделящ долината на река Места и язовир Доспат. Държавните ловностопански райони на ТП ДЛС „дикчан" са с обща площ от 11703,20 ха, , като в тях попадад два броя бази за интензивно стопанисване на дивеча: БИСД „Стария дикчан” с площ от 682 хектара, предназначена за стопанисване на дивата свиня и Благороден елен. БИСД „Батища\' с площ 435,40 хектара, предназначена за стопанисване на Муфлон, Елен лопатар и Благороден елен. Свободния ДЛСР „дикчан” е с площ от 10 585 хектара, като дивечът от които се обитава е Сърна, дива свиня, Благороден елен, Глухар, Заек. Представителите на хищниците в ДЛСР „Дикчан" са: Мечка, Вълк, Лисица, Язовец, дива котка, Бялка, Златка и Черен пор. всички(горепосочени) видове дивеч, които са разрешени за лов в България представляват ловен обект (по линия на организирания ловен туризъм) в ТП ДЛС „Дикчан". 2. През есента и зимата предлагаме групов и индивидуален лов на дива свиня и хищници, индивидуален лов на Муфлон, Елен лопатар, Благороден елен и до края на октомври сръндак. През пролетта (от 15 април до 15 май) най- силно застъпен и желан е лова на глухар, също така индивидуален лов на хищници и трофейно зрели екземпляри на муфлон и дива свиня. през летния период от годината се осъществява индивидуален лов на сръндак(след 1.05), също така индивидуален лов на Муфлон, дива свиня и хищници. Цените на съответните видове дивеч спрямо възрасста и трофейните им качества, също така и цените на услугите които съпътстват съответният вид лов ще прикачим към писмото в подробен ценоразпис(за ОЛТ) одобрен от МЗХГ.

Настаняване - ДЛС Дикчан Виж

Видове дивеч Предлагани от стопанството.

Снимки

Трофейни снимки

Няма трофейни снимки.

Настаняване Възможности за настаняване.

Допълнителни услуги. Списък на доплнителните услуги предлагащи се от стопанството.

blog

ДЛС „Дикчан”

ДЛС Дикчан

ДЛС Дикчан Предлаганите услуги на посетителите са: екотуризъм;


Карта Адрес на стопанството.

Контакт

ДЛС „Дикчан”

Контакт

Директор: инж.. Исмаил Моллов Телефон: 07541 21 70 Факс: 07541 21 70 Електронна поща: ddssatovcha@nug.bg Адрес: с.Сатовча, ПК 2950, обл. Благоевград

Ценоразпис Ценоразпис на стопанството.

Свържи се с нас Попълни формуляра и ния ще се свържим с вас

Върни се назад