снимка ловно стопанство

Ловно стопанство

ДЛС Тополовград

Отзиви

Държавното ловно стопанство Тополовград е получило името си от гр. Тополовград – административен център на общината, където е установено и седалището й.Територията заема част от източната част на Хасковска област. На север граничи с ДГС „Тунджа” и ДГС „Елхово”, на юг с ДГС „Свиленград”, на югозапад с ДГС „Маджарово” и на запад с ДГС „Стара Загора”. Стопанството е разположено върху част от северните и североизточните склонове на Сакар планина и част от склоновете покрай река Тунджа. Този комплекс включва по голяма част от горите на стопанството.На територията на ДЛС има добри условия за развитието на лова и риболова. Държавно ловно стопанство и местните ловно – рибарски дружинки провеждат и организират мероприятия за увеличаване на дивечовите и рибни запаси, а от там и увеличаване на дивечовото месо и риба. Основният вид дивеч предлаган за лов е : дива свиня, благороден елен, сърна, бекаси, фазани.

Настаняване - ДЛС Тополовград Виж

Видове дивеч Предлагани от стопанството.

Снимки

Трофейни снимки

Няма трофейни снимки.

Настаняване Възможности за настаняване.

Допълнителни услуги. Списък на доплнителните услуги предлагащи се от стопанството.

blog

ДЛС Тополовград

ДЛС Тополовград

ДЛС Тополовград има на територията си доста уникални по своята същност забележителности като : Местност ,,Писания камък’’ , от който се вижда доста голям периметър от горите, стопанисвани от стопанството . Водопад ,,Казанките’’ се намира в подножието на най-високия връх на Сакар планина – Вишеград. Реката, която го захранва е Здравчевско дере. Тя е малка и непостоянна. Най-буйна е през пролетта и след обилни дъждове. В разгара на лятото и през есента реката пресъхва, така че планирайте посещение до водопад Казанките още през пролетно време!Водопадът е много красив с двата си пада. Красотата му се допълва от скалите под падовете с форми, подобни на казанчета. Оттам и името на водопада, че и на цялата местност. Водопад Казанките не е от добре познатите водопади, но разходката до него си струва. Водопад ,,Казанките’’ се намира в подножието на най-високия връх на Сакар планина – Вишеград. Реката, която го захранва е Здравчевско дере. Тя е малка и непостоянна. Най-буйна е през пролетта и след обилни дъждове. В разгара на лятото и през есента реката пресъхва, така че планирайте посещение до водопад Казанките още през пролетно време!Водопадът е много красив с двата си пада. Красотата му се допълва от скалите под падовете с форми, подобни на казанчета. Оттам и името на водопада, че и на цялата местност. Водопад Казанките не е от добре познатите водопади, но разходката до него си струва. Водопад ,,Казанките’’ се намира в подножието на най-високия връх на Сакар планина – Вишеград. Реката, която го захранва е Здравчевско дере. Тя е малка и непостоянна. Най-буйна е през пролетта и след обилни дъждове. В разгара на лятото и през есента реката пресъхва, така че планирайте посещение до водопад Казанките още през пролетно време!Водопадът е много красив с двата си пада. Красотата му се допълва от скалите под падовете с форми, подобни на казанчета. Оттам и името на водопада, че и на цялата местност. Водопад Казанките не е от добре познатите водопади, но разходката до него си струва.


Карта Адрес на стопанството.

Контакт

ДЛС Тополовград

Контакт

Адрес: гр.Тополовград, ПК6560, ул. „Ал. Стамболийски” № 17,тел. 0470/52210 e-mail: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com

Ценоразпис Ценоразпис на стопанството.

Свържи се с нас Попълни формуляра и ния ще се свържим с вас

Върни се назад