Животно

Шилоопашата патица (Anas acuta)

Разрешена за лов от 1 октомври до 28(29) февруари. Шилоопашатата патица (Anas acuta), наричана още Шилоопашатка и „кълкуйрук“, е средно голям представител на семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Тежи между 0,7 и 1,2 kg, има дължина на тялото 52 – 70 cm и размах на крилете 85 cm. Шията е сравнително дълга и тънка, а опашката също е дълга и шилоподобна, откъдето носи и името си. Човката и краката са тъмносиви. Лети бързо и леко. Плува добре, но не обича да се гмурка. Гласът на мъжката е специфичен крясък: „фюрр, фюрр“ или тихо мелодично свистене. Има добре изразен полов диморфизъм, като мъжката е по-ярко украсена. Шилоопашатата патица се среща навсякъде, където има водни басейни и открити пространства за гнездене. Отдава предпочитание на езера, блата и язовири. В България е сравнително често срещан вид.

animal