Животно

Дива коза (Rupicapra rupicapra)

Ловен сезон на дива коза:  - мъжки -  от 1 септември до 30 април  - женски  - от 1 септември до 31 януари  Дивата коза (Rupicapra rupicapra) е тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни (Artiodactyla) семейство Кухорогови (Bovidae), намиращ се в отделен род Диви кози (Rupicapra). Козината ѝ през лятото е къса и гладка, а на цвят е светлокафява или червеникаво-кафява. През зимата тя става шоколадово-кафява, а космите по гърба нарастват до 10 – 20 cm. Долната страна е светла. Обикновено краката са по-тъмни. Има малка козя брада. Челюстите, бузите и носът са бели. От окото до муцуната преминава черна ивица. Копитата са с издължена форма. Следата от копитото е с дължина приблизително 5 – 6 cm и с широчина около 3 cm.[3] Дължина на тялото: 110 – 135 cm Височина при холката: 75 – 90 cm Тегло: 35 – 50 kg (мъжки) и 30 – 42 kg (женски) Дължина на опашката – 3-4 cm Полов диморфизъм – много слабо изразен Рога – сравнително къси и куковидно извити накрая. Всяка година се образува по един пръстен, като по този начин може да се определи възрастта на дадения индивид.

animal