Всичко за лова в България

Държава

България

Към края на ХХ век България притежава 4 световни рекорда на трофеи от благороден елен, като последният и все още ненадминат е с оценка 273,60 т.
От дива свиня- 2 трофея с оценка над 150, като единият става световен рекорд- 158,20 т.;
4 световни рекорда от дива котка /кожа/; 8 трофея от елен-лопатар с оценка над 200 т.;
2 сърнешки трофея имат оценка над 180 т. и много други капитални трофеи.
Това е пример на качеството и големината на ловните трофеи с който може да си тръгнете след успешно проведения ловен излет в нашите стопанства ориентир за Вас доколко една ловна дестинация си заслужава да бъде посетена. При нас ще намерите всички необходими условия за провеждането на най-добрите ловни излети и възможността да уловите едни от най-добрите ловни трофей в света.

country

Нормативна уредба:

Закони и подзаконови нормативни актове

ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.26 от 20 Март 2001г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.61 от 24 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г.

Научи повече

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

В сила от 29.06.2001 г. Приет с ПМС № 151 от 13.06.2001 г. Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 23 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 5 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 17 Август 2021г.

Научи повече

Процедури:

Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

Предоставя се от: Регионална дирекция по горите

Научи повече

Издаване на разрешителни пo CITES за износ, внос, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекция от образци, сертификати за произход и сертификати за музикални инструменти

Предоставя се от: Министерство на околната среда и водите

Научи повече

Издаване на сертификати за законно придобиване, търговска дейност и пренасяне на живи екземпляри от застрашени видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях на територията на Европейския съюз

Предоставя се от: Министерство на околната среда и водите

Научи повече

Ловен сезон

Срокове за ловуване

Правила:

Правила за лов в България